کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

یادداشت|چرا طرح کشاورزی قراردادی موفق نبود؟

طرحی که در کشور تحت عنوان کشاورزی قراردادی اجرا می‌شود در واقع هنوز در حد خرید توافقی است، زیرا در کشاورزی قراردادی باید قبل از آغاز کشت، کلیه الزمات تولید از جلمه بذر، کود، سم، آموزش وخدمات فنی به صورت اعتباری در اختیار کشاورزان قرار گیرد.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط