کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

فائو و ایران پروژه جدیدی برای افزایش اصالت زعفران امضا کردند

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در ایران و وزارت جهاد کشاورزی اخیراً پروژه ای را با هدف اطمینان از اصالت غذا و مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی امضا کرده اند.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط