کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

مسئولیت هماهنگی دستگاه‌ها در نظارت بر بازار به سازمان حمایت واگذار شد

رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه تخلفات احتمالی هر دستگاه در تنظیم بازار را گزارش می‌کنیم گفت: مسئولیت هماهنگی بین دستگاه های مختلف تنظیم بازار بر اساس دستور ریاست جمهور به سازمان حمایت واگذار شده است.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط