کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

پیامدهای تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: تغییر اقلیم بر همه اجزای امنیت غذایی اعم از تولید، دسترسی و مصرف تأثیر منفی دارد.برای مشاهده ادامه خبر اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط