کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

نظام صنفی کشاورزی برنامه محور و مستند بر قوانین و مقررات باشد

سرپرست سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه اقدامات نظام صنفی کشاورزی باید برنامه محور و مستند بر قوانین و مقررات باشد گفت: افق برنامه ها و دغدغه های نظام صنفی کشاورزی باید به سمت تدوین برنامه مستند بر قانون باشد.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط