کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

ارتباط مالی ناظران بهداشتی با مراکز تولید در برنامه هفتم توسعه قطع شد

رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران گفت: در ماده 34 احکام برنامه هفتم توسعه ارتباط مالی ناظران بهداشتی با مراکز تولید در برنامه هفتم توسعه قطع شد و حقوق آنها توسط وزارت بهداشت پرداخت خواهد شد.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط