کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

کشاورزی کشور اقتصادی نیست

در صورت عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، رشدی که در این بخش صورت بپذیرد به معنای این است که در واقع داریم از منابع طبیعی مصرف می‌کنیم و این موضوع مهمی است که نیازمند برنامه‌ریزی است.برای مشاهده ادامه خبر اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط