کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

مصرف آب بخش کشاورزی در افق 5 ساله 18 درصد کاهش می یابد

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: اجرای برنامه الگوی کشت در افق 5 ساله می‌تواند منجر به افزایش 15 درصدی در کل تولیدات زراعی و باغی و 18 درصد کاهش در مصرف آب کشاورزی (سالی 3 میلیارد متر مکعب) شود.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط