کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

سرپرست سازمان امور عشایر منصوب شد

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در ابلاغی سیاوش احمدی میرقائد را با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان امور عشایر ایران منصوب کرد.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط