کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

بیابانزایی در کشور به 3 برابر اقدامات مقابله ای رسیده است

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت:تولید بیابان در کشور در واقع بیش از 3برابر فعالیت های سالانه برای مقابله با بیابان زایی است، در این راستا برنامه ریزی بیابان زدایی در 3میلیون هکتار تهیه شده است.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط