کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

فرسایش خاک، کمبود آب و اعداد تخمینی قطعات یک پازل ناهمگون

بخش کشاورزی با چالش های بنیادینی رو به روست که زمینه غیربهره ور بودن آن را در کلان موضوع فراهم کرده است؛ از گسترش بیابان ها تا محصولاتی که هیچ آماری از میزان و نحوه تولید آن ها موجود نیست.برای مشاهده ادامه خبر اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط