کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ دانش بنیان شدن

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشورگفت:برای افزایش بهره‌وری،تولیدمحصول بیشتر،افزایش درآمدتولید کننده وتقویت تولید ازطریق ایجاد دانش جدید ودانش‌بنیان شدن کشاورزی تلاش می‌کنیم.برای مشاهده ادامه خبر اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط