کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

افزودن کودهای ترکیبی و غیرشیمیایی به سبد توزیع شرکت خدمات حمایتی

برای نخستین بار کودهای ترکیبی و غیرشیمیایی در راستای افزایش عملکرد تولید به سبد کودی و توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اضافه شد.برای مشاهده ادامه خبر اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط