کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

سموم پرخطر زمین مستعد کشاورزی را به مخاطره می اندازد؟

رییس سازمان امور اراضی عنوان کرد: آلایندگی سموم و کودهای شیمیایی زمین کشاورزی را چرخه تولید خارج نمی کند. این آلودگی وارد خاک می شود اما منجر به بایر شدن زمین کشاورزی نمی شود.برای مشاهده ادامه خبر اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط