کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

رئیس جمهور 5 عضو جدید شورای عالی جهاد سازندگی را منصوب کرد

با موافقت رئیس جمهور 5 عضو جدید به ترکیب اصلی اعضای شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی اضافه شدند.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط