کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

راهبردهای برون رفت از بحران آب در کشاورزی چیست؟

یک نظریه پرداز توسعه پایدار گفت: اقتدار و هماهنگی نهادهای مختلف در اجرای برنامه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب از قبیل رعایت الگوی کشت، حفاظت از آب‌های زیرزمینی و… باید تقویت و توسعه یابد.برای مشاهده ادامه خبر اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط