کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

دریافت عوارض 100 درصدی بر صادرات محصولات جالیزی منتفی شد

عضو کمیسیون کشاورزی از منتفی شدن وضع عوارض 100 درصدی بر صادرات محصولات جالیزی خبر داد و گفت: این تصمیم برای یک منطقه خاص یا چند محصول خاص نیست و به طور کلی اخذ عوارض برای صادرات محصولات جالیزی ملغی شد.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط