کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

سال جدید زراعی آغاز شد/کاهش پلکانی آب بهای کشاورزان در سال زراعی جدید

وزیر جهاد کشاورزی، گفت: از سرفصل‌های جدید در سال زراعی آن است که با ارائه مشوق‌هایی، مصرف آب کشاورزی در کشور به صورت پلکانی کاهش یابد و کشاورزان با کاهش مصرف هزینه آب‌بهای آنان کاهش می‌یابد.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط