کشاورزی نو
کشاورزی نو
keshavarzino

250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم رفع تداخل شد

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی گفت: 250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم رفع تداخل شد که معادل یک سوم کل اقدامات انجام شده در سال های گذشته است.(برای مطالعه کامل اخبار کشاورزی اینجا کلیک کنید)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط