کشاورزی نو
کشاورزی نو
مدلور سبزآوار-جلب کننده مگس میوه مدیترانه-1لیتری

توضیحات آگهی

مدلور سبزآوار-جلب کننده مگس میوه مدیترانه-1لیتری

یک ترکیب جدید حاوی نمک های آمونیوم و پروتئین هیدرولیزات است که جهت پایش جمعیت و شکار انبوه هر دو جنس نر و ماده مگس های میوه به ویژه مگس میوه مدیترانه مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای تشکیل دهنده (W/V% )

نمک های آمونیوم 24%

پروتئین هیدرولیزات: 16%

میزان و نحوه مصرف:

تله گذاری (پایش جمعیت و شکار انبوه):

محلول 10 درصد مدلور (به طور مثال 100 سی سی مدلور در 900 سی سی آب به همراه 2 سی سی سم مناسب) را تهیه و 250 تا سی س300 سی سی از محلول آماده زیر نظر کارشناس در داخل تله ریخته شود.

تله ها باید به صورت هفتگی بازدید و در صورت لزوم شارژ شوند.

زمان مصرف:

زمان نصب تله ها برای شکار انبوه ، پس از شکار حشره کامل در تله های پیش آگاهی و یا قبل از تغییر رنگ محصول می باشد.

تعداد تله های مورد نیاز :

پیش آگاهی و پایش جمعیت مگس ها(MONITORING):

3تا5 تله در هکتار

کشاورزینو – بازار نوین کشاورزی – برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول این صفحه به سایت نوتریکا مراجعه کنید

تبلیغات در سایت کشاوری نو