کشاورزی نو
کشاورزی نو
فرومون مگس میوه مدیترانه-تریمدلور-سانتاموس کانادا-5عددی

توضیحات آگهی

فرومون مگس میوه مدیترانه-تریمدلور-سانتاموس کانادا-5عددی

ماده جاذب مگس میوه مدیترانه

نوع کاربری: پیش آگاهی/شکار انبوه

نحوه نگهداری: 4 درجه سانتی گراد

کشاورزینو – بازار نوین کشاورزی – برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول این صفحه به سایت نوتریکا مراجعه کنید

تبلیغات در سایت کشاوری نو