کشاورزی نو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5889
کشاورزی نو
فروت ست 1 لیتر

توضیحات آگهی

رفع سریع کمبود روی و بور ، کود اختصاصی فروت ست درختان میوه ، افزایش تحمل به تنش های زنده ( خشکی ، گرما ، سرما و … ) و بیماری ها ، رفع عوارض ریز برگی و کچلی سرشاخه ها و نرم و شکننده شدن و توقف رشد آنها ، جارویی شدن انتهایی شاخه ها ، کلروز برگ ها ( مشابه کلروز آهن ) ، موج دار شدن انتهای برگ ها ، ریزش برگ های جوان و کمرنگ شدن لکه ای بین رگبرگی برگ های پیر ، انحراف ، ضخیم شدن ، شقاق برداشتن و توخالی شدن ساقه ها ، ریزش غنچه ها و شکوفه ها ، ترک دار و زبر شدن پوست میوه ، چوب پنبه ای شدن بافت درونی و قهوه ای شدن مرکز میوه ها و … ، افزایش پنجه زنی و نیز درصد پروتئین دانه غلات ، درصد روغن گیاهان روغنی و عیار قند گیاهان قندی ، تسریع جوانه زنی بذر ، بهبود تشکیل برگ ها و ساقه ها ، طراوت و شادابی گیاه ، تشکیل سیستم ریشه ای توسعه یافته تر ، رفع عقب افتادگی رشد و نمو ، افزایش گلدهی ، گرده افشانی و تشکیل میوه ، بهبود رنگ و طعم میوه ، افزایش بازارپسندی و عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی ، بهبود تشکیل مایکوریزا ، افزایش عملکرد زراعت های چوب ( بید ، صنوبر ، پالونیا و … )(برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید)

تبلیغات در سایت کشاوری نو